کد مطلب: 89981 تعداد بازدید: ۵۹

مبلغ بعثه مقام معظم رهبری:

شکست کرونا با رعایت بهداشت فردی امکان پذیر است

دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۳۰:۰۴
خانم سیده طاهره موسوی مبلغ بعثه مقام معظم رهبری گفت: کرونا زمانی شکست می خورد که در کنار رعایت مسائل بهداشتی و پزشکی، حال دلِ انسان عوض شود، با این کار قوت قلبی برای او حاصل شده و جسم نیز قوی می شود و نمی گذارد این بیماری به انسان منتقل شود.

خانم سیده طاهره موسوی با توجه به وضعیت کنونی کشور و بیماری کرونا، طی گفتگو با روابط عمومی حوزه علمیه خواهران گلستان، دنیا را محل حوادث دانست که خاصیت و طبیعت آن، طلوع و غروب و ظهور و بروز است.

وی با استناد به آیات متعددی از قرآن کریم، ابتلاء و آزمایش را فلسفه آفرینش برشمرد و افزود: مراد از بلاء و ابتلاء در آیات قرآن کریم، شدائد و گرفتاری ها است اما چون وسیله امتحان انسان بشمار می آیند، به فتنه و آزمایش نیز معنا شده است.

استاد حوزه و دانشگاه، با اشاره به این مطلب که فلسفه وجودی قابل استثناء نیست، ادامه داد: تمامی انسان ها حتی انبیاء و اولیاء مورد امتحان و آزمایش قرار گرفته و هیچ کس از آن مصون نخواهد بود، منتهی با توجه به جایگاه و مرتبه هر فرد، امتحان و آزمایش ها نیز سخت تر خواهد بود، آنچه مهم است تبدیل بلائات به بلاء حسن است.

موسوی با استناد به آیه 17 از سوره مبارکه انفال، به بیان معنای بلاء حسن پرداخت و توضیح داد: پیرامون معنای بلاء حَسَن از مفسرین معانی مختلفی وارد است، چنانچه آزمایش انسان به نعمت ها با وجود نقمت و گرفتاری بلاء حسن نام دارد.

وی در مقابل معانی مفسرین پیرامون بلاء حسن خاطرنشان کرد: بلاء حسن به موضوع ربطی پیدا نمی کند بلکه به نگرش متعلق می شود، به این معنا که ما می توانیم هر بلائی را به بلاء حسن تبدیل نماییم.

مسئول پاسخگویی به سوالات شرعی دفتر مقام معظم رهبری در بخش خواهران، در بیان کیفیت تبدیل بلاء به بلاء حسن اضافه کرد: اگر هر اتفاقی که ایجاد می شود از درون نقمت های آن اتفاق، حکمت ها را استخراج کنیم در واقع بلاء را به بلاء حسن تبدیل کرده ایم.

موسوی با اشاره به وضع کنونی و شیوع ویروس کرونا عنوان کرد: در نگاه ظاهری و سطحی ممکن است وضع موجود را وضعیتی استرس زا و موجب رعب و وحشت مردم دانست، اما حقیقت این است که هرچه شما به قضایا بزرگ بنگرید، بزرگ جلوه می کند، مهم این است که نگاه خود را عوض کرده و به قضیه طور دیگر بنگریم.

وی خاطرنشان کرد: هرگاه نگاه انسان به حوادث اطراف مثبت شود، حالِ درون او نیز مثبت خواهد شد، حالِ انسان بستگی به نگاه او دارد که اگر حالِ درون انسان عوض شود، حال بیرون او هم به تبع عوض خواهد شد، به عبارتی بینش انسان در حال قلوب او تاثیر گذاشته و حال منفی را مثبت خواهد کرد.

مبلغ حوزه در پایان خاطرنشان کرد: جهان درون اگر عوض شود، قطعاً به تبع آن عالَم بیرون نیز عوض خواهد شد، کرونا زمانی شکست می خورد که در کنار رعایت مسائل بهداشتی و پزشکی، حال دلِ انسان عوض شود، با این کار قوت قلبی برای او حاصل شده و جسم نیز قوی می شود و نمی گذارد این بیماری به انسان منتقل شود.