کد مطلب: 74408 تعداد بازدید: ۱۱۳

امین مالی حوزه علمیه خواهران گلستان:

کارگاه آموزشی-توجیهی معاونین مالی مدارس علمیه خواهران استان برگزار شد

چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۱۰:۴۷
امین مالی حوزه علمیه خواهران گلستان از برگزاری کارگاه آموزشی-توجیهی معاونین مالی مدارس علمیه خواهران استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی حوزه علمیه خواهران گلستان، خانم ترابی بیان کرد: کارگاه آموزشی-توجیهی معاونین مالی مدارس علمیه خواهران استان گلستان با حضور 12 نفر از معاونین مالی استان در مدیریت حوزه علمیه خواهران برگزار شد.

وی افزود: در راستای ایجاد بستر مناسب برای همکاران محترم شاغل در بخش اداری و مالی جهت شناخت نقاط ضعف و رفع آنها و با هدف تقویت علمی و ایجاد آمادگی، این کارگاه با محوریت تهیه صورت مغایرت بانکی و تکمیل گزارش صورت های مالی برگزار شد.

کارشناس پژوهش استان افزود: بعد از پایان نشست و پاسخگویی به سوالات و اشکالات مخاطبین، آزمون کتبی به عمل آمده و سپس گواهی اعطا می شود.