کد مطلب: 60014 تعداد بازدید: ۱۸۹

استاد حوزه:

خودسازی، تنها راه انسان شدن است

سه شنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۲۶:۰۶
«خانم طاهره سادات موسوی» گفت: راه انسان شدن، مسیری سخت و دشوار است و باید در این راه مرز خودیت و منیت شکسته شود که لازمه آن خودسازی است.

«خانم طاهره سادات موسوی» در نشست اخلاقی-تربیتی با موضوع «رابطه بین معنویت با اخلاق کاری کارکنان» که با حضور اساتید و کارکنان مدرسه علمیه عالی الزهرا(س) گرگان برگزار شد، بیان داشت: با توجه به آیات متعدد در قرآن کریم، تعامل و برخورد خداوند در مسائل اخلاقی به گونه ای است که حتی در مقابل شِکوه انبیای الهی از امت خود، اعتنایی به اعتراض آنان ندارد. لذا می توان نتیجه گرفت که اظهار نارضایتی از خانواده و جامعه مورد پذیرش خداوند و محبوب حق نیست.

وی افزود: دنیا با وجود نوسانات و تضادهای بسیار، پرورشگاه انسان است، به دلیل وجود این تزاحمات است که دنیا را دار فتنه و آزمایش نامیدند؛ لذا در این امتحان و آزمایش هاست که انسان می تواند بزرگی خود را  نشان دهد.

استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه اظهار نارضایتی از مرتبه انسان کاسته و نشانه «ضیق صدر» انسان است، افزود: در حالت ضیق صدر؛ ولایت، تسلط و مدیریت انسان ضرورت دارد، اگر انسان توان کنترل خود را نداشته باشد، ادعای بیهوده ای است که بتواند از بیرون خود را مدیریت کند.

خانم موسوی در بیان ارائه راهکار جهت رسیدن به ولایت از خود، گفت: هر اندازه ارتباط معنوی انسان بیشتر شود صبر و تحمل او در مقابل ناملایمات افزون خواهد شد، چراکه ساعاتِ خلوت و عبادت به انسان انرژی می دهد؛ لذا هرچه مسئولیت او بیشتر باشد نیاز به معنویت بیشتر است.

وی خاطر نشان کرد: انسان باید دائما انتخابات درون داشته باشد، یعنی خود را در محکمه وجدان استنطاق و ارزیابی قرار دهد در غیر این صورت خاسر خواهد بود چرا که تصور می کند تلاش و فعالیت هایش برای خداست حال آنکه در «یوم تبلی السرائر» دستش را خالی می بیند.

مسئول پاسخگویی به مسائل شرعی دفتر رهبری با استناد به آیه 82 سوره مبارکه «ص» اذعان نمود: براساس آیه صریح قرآن، انسان نباید هیچ گاه خود را از وسوسه های شیطان مصون بداند؛ این امری تکوینی است که خداوند متعال بر آن صحه گذاشته است و اگر انسان بخواهد در طریق کمال و صعود حرکت کند، باید شیطان را از خود دور نموده و از آن عبور نماید.

مشاوره حوزه و دانشگاه در پایان تصریح کرد: راه انسان شدن، مسیری سخت و دشوار است و باید در این راه مرز خودیت و منیت شکسته شود که لازمه آن خودسازی است، لذا خودسازی با خواندن و نوشتن محقق نخواهد شد بلکه باید با عمل، تمرین و ممارست همراه باشد.