کد مطلب: 54774 تعداد بازدید: ۲۶۶

به همت معاونت فرهنگی موسسه آموزش عالی الزهرا س گرگان برگزار شد

جلسه بهداشتی با موضوع "خودمراقبتی"

پنجشنبه ۹ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۰۴:۰۸
معاونت فرهنگی موسسه آموزش عالی الزهرا(س) گرگان جلسه بهداشتی با موضوع "خودمراقبتی" را در جمع طلاب این موسسه برگزار نمود.

«خانم فاطمه امید جیوان» کارشناس آموزش مرکز بهداشت شهرستان گرگان در جلسه بهداشتی با موضوع "خودمراقبتی" که در جمع طلاب موسسه آموزش عالی الزهرا(س) گرگان برگزار شد، بیان داشت: در گذشته بیماری های بسیاری گریبان گیر کودکان بود که بعضاً منجر به مرگ آنان می شد. در آن برهه از زمان مرکز بهداشت خدمات خود را با حضور در منازل انجام می دادند تا رویکرد سلامت محوری بر جامعه حاکم شود.

وی افزود: امروزه در کشور با آموزش های لازم به والدین و ارائه خدمات کافی به خانواده ها تا حد بسیار زیادی از بروز بیماری هایی همچون وبا، سل و ...کنترل شده است و تا حد چشمگیری سلامت مادر تامین گردیده و باروری سالم حاکم شده است.

این کارشناس امور بهداشتی ادامه داد: متاسفانه با کنترل باروری سالم در بانوان، بیماری های دیگری در حال گسترش است که می توان گفت عامل مرگ در جامعه ما محسوب می شود که عبارتند از: بیماری های قلبی عروقی، سوانح حوادث و سرطان که به بیماری های رفتاری معروفند که غیر رفتار از مهمترین عوامل رفع این بیماری هاست.

خانم امیدجیوان گفت: مرکز بهداشت در راستای تحول سلامت جامعه، برنامه ای را تدوین و تنظیم نموده است تا افراد جامعه  شخصاً عهده دار سلامت خود شوند. بدنبال این برنامه جامع، برنامه ملی "خودمراقبتی" ایجاد گردید که این طرح حاوی چندین بخش می باشد و اقشار مختلف را شامل می شود که هدف از آن ارتقای سواد سلامت افراد است.

وی خاطرنشان کرد: خودمراقبتی یک عمل آگاهانه و اکتسابی است که هرگاه شخص ضرورت خودمراقبتی را احساس نماید، به شناخت این مهارت می پردازد. افزایش سواد سلامت بر رفتار و افکار شخص اثرگزار خواهد بود، کسب این دانش مراجعه به پزشک را در هنگام بیماری کاهش خواهد داد.

در ادامه "خانم محدیث شاهینی" کارشناس روان مرکز بهداشت شهرستان گرگان، با تاکید بر ضرورت حفظ سلامت روح و روان در بیماران، ترفند و تکنینک هایی را در راستای کسب آرامش بیان نمود.