کد مطلب: 54395 تعداد بازدید: ۹۸

استاد حوزه بیان نمود:

حق و اخلاق لازم و ملزوم یکدیگرند و رشد و تعالی هر یک، باعث رشد و تعالی دیگری می شود.

شنبه ۱۶ دى ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۰۷:۳۰
«خانم زهرا گل افشان» گفت: در کانون مقدس خانواده، حقوق و اخلاق آنچنان به یکدیگر آمیخته اند که یکی از دیگری قابل تشخیص نیست.

«خانم زهرا گل افشان» استاد  مدرسه علمیه شهیده بنت الهدی علی آبادکتول در نشست علمی –پژوهشی که با موضوع «رابطه حقوق و اخلاق در خانواده» در بین اساتید، کارکنان و طلاب این مدرسه برگزار شد، بیان نمود: در حقوق اسلامی، حق به معنای اقتدار و امتیازی است که برای شخص اعتبار شده و دیگران مکلف به رعایت آن هستند.

وی با اشاره به اقسام حقوق اخلاقی عنوان نمود: حقوق اخلاقی دو قسم دارد؛ دورنی و بیرونی. در حقوق اخلاقی درونی، حق انسان بر خود و اعضای بدنش و حقوق اخلاقی بیرونی، مربوط به حق انسان در خصوص رابطه اش با سایر موجودات می باشد.

استاد حوزه تشریح کرد: حق با اخلاق، رابطه بسیار نزدیکی دارد به این معنا که هر چه انسان در فضائل اخلاقی بیشتر رشد کند، حق جایگاه بهتری نزد وی می یابد. می توان گفت، حق و اخلاق لازم و ملزوم یکدیگرند و رشد و تعالی هر یک، باعث رشد و تعالی دیگری می شود.

گل افشان ضمن بیان حقوق خانوادگی هر یک از اعضای خانواده، اذعان نمود: حقوق خانوادگی مبتنی بر ارزش های اخلاقی است. در این کانون مقدس، حقوق و اخلاق آنچنان به یکدیگر آمیخته اند که یکی از دیگری قابل تشخیص نیست. خوش رفتاری، مهر و محبت، احترام به یکدیگر و رعایت حقوق از سوی زن و شوهر خواستگاهی جز اخلاق اسلامی و پای بندی به اصول آن ندارد.