کد مطلب: 53627 تعداد بازدید: ۲۳۶

معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران گلستان خبر داد:

مرحله تکمیلی مصاحبه شناسایی استعدادهای برتر حوزه های علمیه خواهران برگزار شد

دوشنبه ۴ دى ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۱۴:۴۶
«خانم صدیقه بهرامی» گفت:مرحله تکمیلی مصاحبه شناسایی و سازماندهی استعدادهای برتر عرصه آموزش (تکمیلی ناب2 و 3) استان گلستان برگزار شد.

«خانم بهرامی» بیان کرد: مرحله تکمیلی فراخوان شناسایی استعدادهای برتر حوزه­های علمیه خواهران(تکمیلی ناب2 و 3) ویژه طلاب شناسایی نشده ناب 2 و 3 در مدیریت استان گلستان در حال برگزاری است.

وی توضیح داد: پیرو اعلام فراخوان های شناسایی استعدادهای برتر حوزه های علمیه خواهران، عرصه آموزش سال 95-94 (ناب1) و عرصه­های آموزش سال 96-95 (ناب 2) و شرکت نکردن بعضی واجدان شرایط در فراخوان های پیشین، اداره کل امور نخبگان و استعدادهای برتر با توافقی که با مرکز نخبگان و استعدادهای برتر حوزه های علمیه انجام داد، از طریق کنترل سامانه جامع آموزش، طلاب واجد شرایط اولیه را که تشکیل پرونده نداده اند، با سه شاخص (سن، معدل و نمره پایان نامه) شناسایی و اسامي آنان را به مديريت هاي استاني اعلام نمود.

معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران گلستان اعلام نمود: در مصاحبه استعدادهای برتر این مرحله، 28 نفر از طلاب مدارس علمیه خواهران استان شرکت نمودند