کد مطلب: 53625 تعداد بازدید: ۲۵۵

معاون آموزش مدرسه علمیه شهیده بنت الهدی علی آباد کتول:

یکی از وظایف اساتید، تقویت آموزه های دینی و مسلح شدن به سلاح روز است

دوشنبه ۴ دى ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۰۴:۵۷
خانم خدیجه الازمنی گفت: تزکیه و تربیت باید مقدم بر تعلیم باشد تا ثمره خوبی حاصل گردد.
«خانم خدیجه الازمنی» معاون آموزش مدرسه علمیه شهیده بنت الهدی علی آباد کتول بیان کرد: بحث تزکیه و تهذیب در مدارس علمیه از موارد بسیار مهم و ضروری است، تزکیه و تربیت باید مقدم بر تعلیم باشد تا ثمره خوبی حاصل گردد. لذا همه اساتید باید در این امر خطیر دقت نظر بیشتری داشته باشند و بصورت جهادی به این امر بپردازند.
وی معتقد است؛ امروزه وظیفه اساتید، تقویت آموزه های دینی و مسلح شدن به سلاح روز است.
معاون آموزش این مدرسه خاطرنشان نمود: در دنیای امروز کمین گاه های زیادی بر سر راه طلاب وجود دارد و زندگی شخصی و اجتماعی وی را تهدید و آسیب هایی را نیز وارد می کند. نقش تربیتی اساتید در خنثی کردن این آسیب ها و تهدیدها بسیار حائز اهمیت است و می توان در محیط ها و زمان های مختلف به آن پرداخته شود.
الازمنی ضمن اشاره به حضور اساتید در جمع طلاب افزود: هدایت فکری طلاب توسط اساتید که نیازمند اطلاعات عمیق در زمینه عقاید و ولایت فقیه هستند، حضور اساتید به همراه طلاب در برنامه های فرهنگی و اردوها می تواند از مسائلی باشد که باعث ارتباط بیشتر اساتید با طلاب گردد و در نتیجه آثار تربیتی مورد توجه را در پی داشته باشد.