کد مطلب: 50983 تعداد بازدید: ۱۷۹

مشاور امور بانوان اداره آموزش و پرورش شهرستان گرگان:

علاقه، تفاهم و تعهد؛ سه عنصر مهم در ازدواج موفق

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۵۹:۱۱
مشاورامور بانوان اداره آموزش و پرورش شهرستان گرگان اذعان داشت: گاه یک طلبه از ازدواج و معیارهای آن، نگاهی متفاوت از روان شناسان غربی است. طلاب علوم دینی نگاهی متعالی به زندگی دارند چرا که علم آنان با علم الهی گره خورده است.

«خانم سکینه رفیعی نژاد» مشاور امور بانوان اداره آموزش و پرورش شهرستان گرگان در سلسله نشست های تربیتی "ملاک های ازدواج موفق" که از سوی موسسه آموزش عالی الزهرا(س) گرگان و با حضور طلاب مجرد این موسسه برگزار شد، بیان داشت: قبل از ورود به بحث ملاک های ازدواج، در مرحله نخست باید هدف از زندگی و تشکیل خانواده برای انسان مشخص شود. اگر توانستیم در مباحث هدف گزاری موفق شویم، حل بسیاری از مسائل برای ما سهل و آسان خواهد شد. لذا ابتدای امر باید هدف از زندگی مشخص شود تا بتوانیم سبکی متناسب با آن را در پیش گیریم.

وی افزود: در بحث ملاک های از دواج موفق، شناخت فرد از خود و از کسی که قرار است با او زندگی را آغاز نماید، حائز اهمیت است. شناخت درست و به تبع آن انتخاب صحیح یکی از ارکان ازدواج موفق است.

مشاور امور بانوان اداره آموزش و پرورش گرگان با اشاره به جایگاه طلاب و شئونات طلبگی آنان ادامه داد: نگاه یک طلبه از ازدواج و معیارهای آن، نگاهی متفاوت از روان شناسان غربی است. طلاب علوم دینی نگاهی متعالی به زندگی دارند چرا که علم آنان با علم الهی گره خورده است. لذا با این نگاه اُفت و خیز و آسیب هایی که در مسیر انتخاب درست ارائه می شود، بسیار کم خواهد بود.

رفیعی نژاد عنوان کرد: از منظر علم الهی 4 معیار به عنوان معیارهای اصلی برای انتخاب درست و شایسته لحاظ شده است که عبارتند از؛ تدین، اخلاق مداری، سلامت جسمی و روحی و نیز خانواده فرد.

وی گفت: در بحث اخلاق مداری آنچه حائز اهمیت است این که  همسر آینده باید مولفه هایی را دارا باشد تا بتواند بعد از ازدواج در حول  و محور دینداری، اخلاق را در اولویت مماشات و ارتباطات فردی و اجتماعی خود قرار دهد.

استاد حوزه خاطر نشان کرد: هم کفو بودن و تناسب طبقات خانوادگی به لحاظ موقعیت های اجتماعی و اقتصادی نیز اهمیت فراوانی دارد که روایات و آیات متعددی نیز دلالت بر این مطلب می کند.

رفیعی نژاد تصریح کرد: برخی معیارها به عنوان معیارهای فرعی مطرح است که در جای خود دارای اهمیت بوده و عدم توجه به آنها ممکن است زندگی را با مشکلاتی مواجه نماید. از جمله این معیارها؛ تناسب در زیبایی، تناسب سنی، تناسب اقتصادی و نیز تناسب تحصیلی است.

وی به چند نکته مهم طلاب را  توجه داد و گفت: نکته حائز اهمیت که بعضاً مشکلاتی را به دنبال خود خواهد داشت، نادیده گرفتن مشکلات بالقوه است. بدین شرح که ممکن است در مرحله آشناییِ شخص مورد نظر به هر دلیلی عصبانی شده و از خود واکنش نشان دهد ولی آن را توجیه می کنیم و توجه کافی بدان نداریم. همچنین عدم ارائه سوالات کافی از همدیگر، عدم توجه به نقطه های افتراقی که مشهود است و ... مسائلی است که در دوران آشنائیت توجه کافی بدان نمی شود و مشکلاتی را بدنبال خواهد داشت.

کارشناس مذهبی در پایان خاطر نشان کرد: در مرحله آشنایی نباید تعهد بر تفاهم مقدم شود، همچنین  علاقه را بر تفاهم مقدم ندانیم. فراموش نکنیم در مرحله آشنایی نگاه ذره بینانه به مسائل داشته باشیم. بعد از ازدواج است که باید اغماض نموده و بر بسیاری مسائل چشم بپوشیم.