کد مطلب: 49824 تعداد بازدید: ۱۸۱

استاد موسسه آموزش عالی الزهرا س گرگان بیان کرد:

ارتباط ایمانی و مکتبی موجب نزدیکی افراد با یکدیگر می شود

پنجشنبه ۴ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۵۲:۰۱
«حجت الاسلام والمسلمین شاهینی » گفت: رحمت خدا فقط در اعمال فردی و عبادی خلاصه نمی شود، بلکه می توان با محبت به دیگران از عشق الهی بهره مند شد.

"حجت الاسلام والمسلمین شاهینی" از اساتید موسسه آموزش عالی الزهرا(س) گرگان در ادامه سلسله جلسات اخلاقی خود پیرامون "عشق و محبت در اسلام" بیان داشت: مهمترین عامل پیوند دهنده بین انسان ها عشق و محبت است. رابطه نَسَبی عامل نزدیکی انسان نیست بلکه ارتباط ایمانی و مکتبی موجب نزدیکی افراد با یکدیگر می شود. چه بسا خانواده هایی که در عین خویشاوندی از هم دورند و کم نیستند انسان هایی که هیچ ارتباط خویشاوندی ندارند ولی با محبت به همدیگر نزدیک شده اند.

وی با استناد به روایتی از پیامبر مکرم اسلام(ص) معیار نزدیکی افراد را عشق و محبت معرفی نمود و افزود: عشق و محبت سرمایه آدمی است و به اندازه گسترش آن، این سرمایه افزایش می یابد.

استاد این موسسه ادامه داد: در روایتی از پیامبر(ص) به نقل از امام صادق(ع) وارد است که می فرمایند؛ "هر کس از سر عشق و محبت سخنی را بر زبان آورد که بواسطه آن سخن، غمی از بنده مومنی برطرف شود در ظل رحمت خداوند قرار می گیرد". لذا این روایت و روایات مشابه  آن حاکی از اهمیت و فضیلت این ویژگی اخلاقی است که باید بدان توجه نمود.

حجت الاسلام شاهینی خاطرنشان کرد: کسب محبت خدا تنها به اقامه نماز و روزه و ...نیست، رحمت خدا فقط در اعمال فردی و عبادی خلاصه نمی شود. بلکه می توان با محبت به دیگران از عشق الهی بهره مند شد. عامل نزدیکی انسان ها به خدا محبت و عشق است.