کد مطلب: 49160 تعداد بازدید: ۲۰۵

محبت و عشق؛ رمز تکامل انسان

شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۲۷:۳۸
«حجت الاسلام والمسلمین عبدالله شاهینی» گفت: اسلام دینی است که به واسطه آن انسان به تکامل می رسد؛ رمز تکامل و موتور محرکه آن محبت و عشق است.

«حجت الاسلام شاهینی» گفت: محبت در جامعه اسلامی نقش بسیار اساسی دارد که در روایات حدود پنجاه مورد مطرح شده است.

وی نقش محبت در جامعه را مانند ملات ساختمان دانست و تصریح کرد: همانطور که ملات ساختمان مصالح ساختمانی را به هم پیوند می دهد، ملات جامعه انسانی همان عشق و محبت به یکدیگر بوده که موجب استحکام و پایداری آن است. و از طرفی، همان طور که ساختمان بدون ملات واژگون خواهد شد؛ اگر در جامعه ای کینه، نفرت، حسادت، بخل و خشم جای محبت را بگیرد آن جامعه فرو می ریزد و خانواده نابود می شود.

استاد حوزه وی ضمن اشاره به تعبیر حضرت سلیمان نبی(ع) «هیچ چیزی شیرین تر از محبت نیست»، خاطرنشان نمود: نیاز جامعه به محبت به اندازه نیاز به اکسیژن است. بنای اسلام بر روی عشق و محبت استوار است، خداوند خالق عشق است و در آیه 90 سوره مبارکه هود حضرت باریتعالی دوستدار و عاشق معرفی شده است. بنابراین زمانی که گناه بنده ای را می بخشد در حالی است که او را دوست دارد. در اسلام رابطه بین امام و امت نیز بر اساس محبت است و امام حسین (ع) چون عاشق است؛ حرّ را بخشید.