کد مطلب: 49102 تعداد بازدید: ۲۰۷

مشاور مدرسه علمیه الزهراء س گرگان گفت:

در نظام هستی کسی که بر خلاف حق حرکت کند ضرر می کند

پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۵۰:۳۸
"خانم زهرا نجفی نژاد" نقل کرد: « انسان برای رسیدن به کمال که مقصود خلقت است، از ابزار عقل استفاده نماید.»

"خانم زهرا نجفی نژاد" با اشاره به کلام گهربار امام حسین(ع) بیان نمود: انسان برای رسیدن به کمال که مقصود خلقت است، از ابزار عقل استفاده نماید.

وی در ادامه عقل را به عنوان امتیاز انسان نسبت به سایر مخلوقات دانست و افزود: عقل هم با پیروی از حق به کمال می رسد. در کلامی از امام حسین(ع) نیز وارد است که کمال عقل را در پیروی از حق می داند.

استاد این مدرسه با بیان این که در نظام هستی کسی که بر خلاف حق حرکت کند ضرر می کند، به نقل از سالار شهیدان بیان نمود: پیام من به همه مردم این است که رسالت من در معرفی حق است. انسان با فطرت کمال خواهی به عنوان زیباترین جلوه حق است. لذا باید  این مقام را در خود به فعلیت رساند که این میسر نیست جز حرکت در مسیر حق، آنگونه که امام حسین (ع) و یارانش حرکت نمودند.