کد مطلب: 47135 تعداد بازدید: ۲۴۷

معاون پژوهش موسسه آموزش عالی الزهرا س گرگان خبر داد:

اولین نشست هم اندیشی «راه کارهای ایجاد انگیزه در طلاب برای پرداختن به سیرهای مطالعاتی»

یکشنبه ۱۹ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۰۶:۵۱
معاونت پژوهش موسسه آموزش عالی الزهرا(س) گرگان نشست هم اندیشی «راه کارهای ایجاد انگیزه در طلاب برای پرداختن به سیرهای مطالعاتی» را برگزار نمود.

«خانم طاهره سادات ضیاءحسینی» خبر داد: نشست هم اندیشی با محوریت «ایجاد انگیزه در طلاب برای پرداختن به سیرهای مطالعاتی» با حضور «خانم ام لیلا عباسی» معاون پژوهش مدرسه علمیه الزهراء(س)، «خانم سکینه رفیعی نژاد» دبیر انجمن و نیز کارشناسان پژوهش این موسسه و مدرسه برگزار گردید.

وی افزود: این جلسه که با هدف برنامه ریزی پژوهشی فعالیت های انجمن برای ترم جدید سال تحصیلی پیش رو برگزار شد.

معاون پژوهش این موسسه در پایان گفت: حاضرین در جلسه  به ارائه پیشنهاداتی در این خصوص پرداخته و موضوعات جلسه بعدی نیز  با مشورت و هم  فکری اعضای جلسه تصویب شد.