کد مطلب: 47133 تعداد بازدید: ۲۵۱

استاد حوزه بیان کرد:

محبت به خداست؛ مهمترين عامل براي ريشه كن كردن رذيله اخلاقي

یکشنبه ۱۹ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۰۲:۲۵
«خانم طاهره نادرخاني» استاد حوزه در جمع سرگروه ها گفت: مهمترين عامل ريشه كن كردن رذايل اخلاقي، محبت به خداست كه شخص خود به خود گناه را ترك كند.

«خانم نادرخاني» مربي بسيج طلاب در مدرسه شهيده بنت الهدي علي آبادكتول در جمع سرگروه هاي حلقه صالحین مدرسه گفت: براي اينكه موضوعات مورد طرح در جامعه كاربردي بوده و حلقه ها خروجي داشته باشد، بايد آسيب شناسي كرد. گرچه كم و كاستي ها آسيب هستند اما آسيب ناهنجاري ست، راه را خطا رفتن است، روش را بلد نبودن است، برنامه را درست اجرا نكردن است.

 وی با اشاره به اهميت تربيت ادامه داد: از نظر صاحبنظران سه مرحله براي تربيت وجود دارد؛ زمينه سازي اعضاء براي پذيرش تربيت ديني، آموزش و تبيين و ايمان سازي، انجام تكليف و عمل به دستورات ديني.

استاد حوزه در ادامه ضمن اشاره به برخي از آسيب های فراروی تربیت، عنوان کرد: آسيب هایی جهت كاربردي كردن مسئله تربیت وجود دارد که عبارتند از؛ فقر نگرشي، برداشت غلط و نادرست، وابسته دانستن كار تربيتي به پول و امكانات، فقدان مربي و سرگروه به اندازه نياز و...

نادرخانی در بخش دیگری از سخنان خود اذعان نمود: خلقت موجودات عالم و بقاي آنها به محبت وابسته است. انتظام رشته مخلوقات و گردش كائنات، رابطه خلل ناپذيري با دوستي و محبت دارد. در جهان موجودي را نمي يابي كه فروغي از محبت در آن شعله ور نباشد و حركتي را مشاهده  نمي كني كه ريشه در دوستي نداشته باشد.

وی افزود: هر عالِمي براي ريشه كن كردن رذايل اخلاقي يك دستوري داده است، اما مهمترين عامل، محبت به خداست كه شخص خود به خود گناه را ترك كند.