کد مطلب: 46785 تعداد بازدید: ۲۸۰

مدیر مدرسه شهیده بنت الهدی علی آبادکتول اعلام کرد:

پایگاه مقاومت شهیده بنت الهدی علی آباد کتول؛ برگزیده هفتمین جشنواره استانی مالک اشتر در استان گلستان

سه شنبه ۷ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۵۹:۰۹
«خانم حکیمه کشیر» از برگزیده شدن پایگاه مقاومت شهیده بنت الهدی در هفتمین جشنواره استانی مالک اشتر خبر داد.

«خانم کشیر» ابراز نمود: پایگاه مقاومت شهیده بنت الهدی علی آباد کتول بعنوان موفق ترین پایگاه بسیج طلاب در سطح سپاه نینوا استان گلستان در هفتمین جشنواره استانی مالک اشتر برگزیده شد.

وی ضمن تشکر و قدردانی از زحمات فرمانده محترم پایگاه خانم مریم بیگم مرتضوی شاهرودی و همة طلاب بسیجی افزود: بحمدالله طلاب بسیجی پایگاه در همة زمینه های فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی و ... فعال هستند و به مردم در قالب گروه های جهادی، تبلیغ فردی، مشاوره و ... خدمات رسانی می کنند.