کد مطلب: 46486 تعداد بازدید: ۲۲۴

مدير مدرسه شهيده بنت الهدي علي آبادكتول خبر داد:

حضور فعال مبلغین مدرسه شهيده بنت الهدي علي آبادكتول در سطح آموزشگاه های مختلف دولتی و خصوصی

سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۲۹:۰۴
خانم «حكيمه كشير» گفت: مبلغین این مدرسه علاوه بر حضور و فعالیت در اماکن عمومی و مذهبی در آموزشگاه هاي فني و حرفه اي شهرستان نیز فعالیت دارند.

«خانم كشير» ابراز کرد: طلاب و مبلغین این مدرسه فعاليت هاي تبليغي خود را تنها منحصر در جلسات و مجالس مذهبي نكرده اند بلكه براي اقشار مختلف در مكان هايي كه براي آنها سهولت دارد، در جلسات تبليغي حضور پیدا کرده اند. حضور در آموزشگاه هاي خياطي، آرايشگاه ها، آموزشگاه های صنايع دستي وابسته به فني حرفه اي این شهرستان نیز حضور پیدا کرده اند.

وی افزود: از سال گذشته كه اين طرح در سطح شهرستان آغاز شده است، بحمدلله بانوان استقبال خوبي از طرح داشته و تأثيرات خوبي در اين زمينه مشاهده شده است تا جايي كه مسئولين آموزشگاه ها به طور داوطلبانه خواهان برگزاري اين نوع جلسات بوده اند.