کد مطلب: 45433 تعداد بازدید: ۲۵۶

استاد مدرسه علمیه خواهران الزهراء گرگان:

فروپاشی خانواده ها و افزایش طلاق از آثار مخرب بد حجابی است

یکشنبه ۲۵ تير ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۲۹:۰۹
«خانم فاطمه احمدی» استاد مدرسه علمیه خواهران الزهراء گرگان اظهار داشت: از اثار مخرب و منفی بد حجابی می توان به فروپاشی خانواده ها و افزایش طلاق، نگاه ابزاری به زن، پایمال شدن شخصیت و کرامت انسانی زنان و عدم اعتماد زوجین به همدیگر اشاره نمود.
«خانم فاطمه احمدی» استاد مدرسه علمیه خواهران الزهراء گرگان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری-اطلاع رسانی حوزه های علمیه خواهران، در پاسخ ب این سوال که حجاب یک امر شخصی است یا مربوط به عموم جامعه است؟ گفت:
نظرات متعددی در این رابطه وارد است. عده ای آن را امری شخصی می دانند و  لذا حکومت حق تنبیه افراد بی حجاب را ندارد.عده ای نیز آن را امر حکومتی و اجتماعی می دانند؛ زیرا فرد بی حجاب مقررات جامعه را زیر پا می گذارد و از قوانین شریعت سرپیچی می کند و باید قوانین کیفری در مورد آن ها اعمال شود.
با اینکه خداوند راضی به عصیان و کفر نیست« ولایرضی لعباده الکفر»، اما مشیت او بر تحقق اهداف دین به هر قیمت و از هر راه و وسیله ای نیز قرار نگرفته است. خداوند متعال تنها در اموری معین که در فقه از آن به حدود تعبیر شده کیفر تعیین نموده و این کیفرها در حد اجتماعی و عمدتاً مربوط به تجاوز به حقوق دیگران است.
قرآن همانطور که اصل دعوت خود را بیان نموده است، نحوه ی عملی شدن آن را نیز بیان کرده است. خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید:«ادع الی سبیل ربک بالحکمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن»
*سوال:آثار سوء بی حجابی و بدحجابی چیست؟ 
از اثار مخرب و منفی بد حجابی می توان به فروپاشی خانواده ها و افزایش طلاق، نگاه ابزاری به زن، پایمال شدن شخصیت و کرامت انسانی زنان و عدم اعتماد زوجین به همدیگر اشاره نمود. 
*سوال: دلیل برخی بی حجابی ها و بدحجابی ها چیست؟
جهل و ناآگاهی از فوائد و آثار حجاب و بی اطلاعی از پیامدهای بی حجابی عامل اصلی حجابی است. سستی و تزلزل ایمان نیز در این امر بسیار اثرگذار است؛ زیرا تنها آگاهی و معتقد کردن زنان و دختران به حجاب چاره کار نیست. تا زمانی که فرد به خدا و قیامت و ...اعتقاد راسخ نداشته باشد، رفتاری دینی در وی پایدار نمی شود.
از عوامل دیگر رواج بدحجابی، احساس محدودیت، خشونت و سختگیری، الگوهای بد سینما و تلویزیون، گسترش ماهواره و فضاهای مجازی کاذب می باشد.
*سوال:چه راهکارهایی را برای فرهنگ سازی حجاب و عفاف در جامعه پیشنهاد می کنید؟
برای مقابله با این معضل عواملی مانند: تقویت اعتقادات دینی بانوان، آموزش فواید حجاب و آگاه کردن آنان بر مضرات بدحجابی، فرهنگ سازی با ساخت فیلم های آموزنده سینما و تلویزیون و تقویت مالی و معنوی امور تربیتی مدارس تاثیر گذارند.  همچنین عواملی مانند: رفتار مناسب شخصیت ها و الگوهای دینی در مدارس و نهادها، ایجاد هماهنگی و انسجام میان مدیران، معلمان و کارکنان مدرسه در امر تربیت نسل جوان و نوجوان و آسان سازی امر ازدواج و رفع موانع و همچنین ایجاد مراقبت و نظارت همگانی در جامعه موجب گشترش فرهنگ حجاب و عفاف می گردد.
*سوال: آیا عفاف و حجاب زن با حضور او در جامعه در تعارض است؟ 
خیر؛ اتفاقاً با رعایت پوشش اسلامی و حفظ عفاف در مردان و زنان، همه نیرو و توان افراد صرف تولید و کار مفید می شود و بازدهی کار بیشتر خواهد بود. با وجود بانوان پوشیده در جامعه و پست های مهمی که برعهده دارند عملاً مشاهده می شود این دو با هم در تعاض نیستند.
*سوال: علت این که زنان و دختران بیشتر در امر عفاف و حجاب مورد هشدار قرار می گیرند چیست؟
زیرا میل به نمایاندن و دیده شدن در زنان بسیار بیشتر از مردان است و همچنین زیبایی زن بیشتر از مردان می باشد؛ لذا پوشش بانوان بیشتر از مردان مورد تاکید قرار گرفنه است. به قول استاد مطهری: انحراف تبرج و برهنگی از انحرافات مخصوص زنان است و دستور پوشش هم برای انان مقرر گردیده است.
*سوال: حوزه های علمیه خواهران در زمینه بهبود عفاف و حجاب چه نقشی می توانند داشته باشند؟ 
حوزه های علمیه خواهران در امر تقویت اعتقاد دینی، آگاهی بخشی به بانوان در مورد فواید رعایت پوشش اسلامی، بیان علت وجوب حجاب و بیان مضرات بدحجابی می توانند بسیار اثرگذار باشند. همچنین با برگزاری جلسات آزاد اندیشی، برگزاری جلسات پرسش و پاسخ در رابطه با عفاف و ارتباط صمیمی و مستمر میان طلاب با دانشجویان و دانش آموزان می توانیم در امر حجاب و عفاف اثرگذاری مثبت و قابل توجه داشته باشیم.