کد مطلب: 44276 تعداد بازدید: ۱۲۵

معاونت آموزشی مدرسه علمیه فاطمه الزهراء س بندر ترکمن خبر داد:

برگزاری اعتکاف علمی

شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۰۲:۲۷
معاونت آموزشی مدرسه علمیه فاطمه الزهرا(س) بندر ترکمن سه روز اعتکاف علمی را به منظور پیشرفت علمی طلاب با حضور طلاب مشغول به تحصیل برگزار کرد.

«خانم مریم قانعی زارع» با اشاره به اهمیت مباحثه گفت: در کتاب "آداب تعلیم و تعلم در اسلام" نوشته مرحوم شهید ثانی درباره ضرورت این مساله آمده است: "... اگر طلبه برای مذاکره و مباحثه درس، یار ورفیقی برای خودنیافت، باید با خود مذاکره کند و مفاهیم و تعابیری که از استاد شنیده است ، برذهن و خاطر خویش عرضه و تکرار نماید تا به حفظ وپایداری آن مدد گرفته و آن را بر صحیفه خاطر خود بنگارد،زیرا تکرار معنا و مفهوم علمی بر صحیفه دل و پهنه خاطر همانند تکرار لفظ بر زبان است."

وی افزود: موضوع مباحثه تنها شامل مباحث حوزوی و دینی نیست بلکه تمام موضوعات علمی و فکری را فرا می گیرد، چراکه وقتی دو طلبه با هم به مباحثه می پردازند، سبب می شود به درک عمیقی از آن برسند و همین امر باعث شکوفایی بیشتر آن ها در علم آموزی می گردد.

معاون آموزش این مدرسه در پایان خاطر نشان کرد: ایجاد حلقه های معرفتی علمی، ترویج روحیه علم آموزی و رفتار طلبگی و بسترسازی برای ایجاد وحدت و همدلی از جمله اهداف این اعتکاف می باشد.