کد مطلب: 37456 تعداد بازدید: ۲۲۲

معاون پژوهش مدرسه علمیه الزهراء س گنبدکاووس خبر داد:

برگزاری نشست پژوهشی «اهمیت پژوهش و نگارش مقاله»

پنجشنبه ۳۰ دى ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۲۷:۴۶
به همت معاونت پژوهش مدرسه علمیه الزهراء(س) گنبدکاووس نشست پژوهشی «اهمیت پژوهش و نگارش مقاله» با سخنرانی «رحیمی نژاد» استاد حوزه و دانشگاه برگزار گردید.

«رحیمی نژاد» گفت: در حوزه معرفت و تبلیغ دینی روش های بسیاری وجود دارد، یک فرد تبلیغ می کند و دیگری تدریس. اما یکی از روش ها که از همه مهمتر است نوشتن کتاب است، نوشتن باید از ابتدای طلبگی شروع شود که این کار، نیاز به مطا لعه و منبع معتبر دارد.

وی تصریح کرد: یک اثر پژوهشی برای اینکه معتبر باشد، باید از یک موضوع خوب برخوردار باشد و مشکلی از مشکلات جامعه را برطرف کند. بعد از آن، باید دنبال منبع معتبر در رابطه با موضوع مورد نظر و استفاده از نرم افزارهای معتبر و... باشد.

استاد حوزه در انتها ضمن اشاره به چارچوب نگارش یک مقاله خاطرنشان کرد: محتوای مقاله باید مرحله به مرحله به هم ربط داشته باشد تا یک اثر معتبر و قابل استفاده ای را از خود به جای بگذارد.