کد مطلب: 28311 تعداد بازدید: ۲۶۳

مطابق فهم وفطرت مارهبرجامعه،بهترین کارشناس است

مطابق فهم وفطرت مارهبرجامعه،بهترین کارشناس است

شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۴۳:۳۷
آیت الله شاهرودی نماینده ی مردم استان گلستان در مجلس خبرگان ، درراستای پاسخ به شبهات ولایت فقیه دردومین دوره ی آموزش مبلغین درمدرسه علمیه ی شهیده بنت الهدی علی آباد کتول مطالبی را عنوان کرد.

از جمله شبهاتی که دراین دوره آموزشی مطرح شدعبارت بود از اینکه : آیاسکوت رهبری درراستای برخی از عملکردهای دولت به معنای تایید آنان است ؟

آیت الله شاهرودی در پاسخ گفت : سکوت رهبربه معنای تاییدکلیت است، نه جزئیات برنامه ها. اصولاً وقتی برنامه ای به کسی واگذارشد.خودآن شخص مکلف به انجام آن است ، مگر جایی که خلاف صورت گیردکه به قداست وحیثیت نظام وانقلاب لطمه واردکندکه دراین جا رهبرجامعه ی اسلامی مانندپدری دلسوز وظیفه دارد به شخص متخلف هشداردهد.و این یک کارعاقلانه است که رهبر مانند صاحب خانه و قیم افراد خانواده بر انجام کارها مدیریت و نظارت داشته باشد و بارها شاهد بوده ایم که ایشان در مسائل حساس نظام به مسئولین هشدارلازم را داده اند. شبهه ی دیگری با این عنوان مطرح شد : چراولی باید فقیه باشد نه کارشناس؟

وی در پاسخ گفت : در هر دین ، درهرمکتب وتمدنی ولی آنها ازجنس خودشان است. جامعه ی ما اگرجامعه اسلامی و قرآنی است ، ولیش باید از جنس خودشان باشد . براساس قرآن حاکمیت درسه سلسه شکل می گیرد. نبیون ، ربانیون والاحبار. منظور از نبیون همان انبیاء الهی ، و ربانیون اولیاء خداوند می باشد اما احبار ، همان علمامی باشندکه دارای علم کتاب خداونگهبان آن می باشند.

شاهرودی درادامه افزود :کارشناس درجامعه ی ما یا مهندس است یا پزشک و... یا کارشناس علوم اجتماعی ، که آن هم یا نظر فقه را خوانده است یا نظر دانشمندان غرب را. رهبر جامعه ی ما کارشناس ومتخصص علوم فقه است ومطابق فهم وفطرت مارهبر جامعه ما بهترین کارسناس است.

نماینده ی مردم استان گلستان در مجلس خبرگان هم چنین به شبهه ای در مورد تایید رهبری توسط مجلس خبرگان وتایید نمایندگان مجلس خبرگان توسط رهبری پاسخ دادو با ادله ی عقلی ونقلی ثابت کرد که این امر مستلزم دور نمی باشد.بلکه یک امری است که مشروعیتش را از نصب الهی و هم چنین رای مردم کسب کرده است ، لذا انتخاب رهبری ریشه درانتخاب ورای مردم دارد.