کد مطلب: 27247 تعداد بازدید: ۲۷۳

تجلیل مدیر حوزه علمیه از رابطین خبر استان در روز روابط عمومی

تجلیل مدیر حوزه علمیه از رابطین خبر استان در روز روابط عمومی

چهارشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۵۹:۰۰
مدیر حوزه علمیه خواهران استان گلستان گفت: کار در حوزه با روحیه جهادی گره خورده است، پس باید در این راه تلاش جهادی شود.

حجت الإسلام والمسلمین ایوب وردانی بیان کرد: زمانی که بنا شد اسلام تبلیغ شود، خداوند انبیاء الهی را فرستاد. این امر نشان از آن است که فراگیر شدن یک مسئله و انتقال آن به دیگران؛ اعم از علم، دانش و عملکردها نیاز به یک سری مقدمات و ساز و کارها دارد. لذا خداوند برای تبلیغ دین اسلام انبیاء را فرستاد.

وی با بیان این که بخش عمده ای از تبلیغات توسط روابط عمومی انجام می شود، گفت: در هر حکومتی تبلیغات، شرط اساسی و مهم برای ترویج و توسعه و حتی تثبیت آن حکومت است. اگر نتوانیم از سلاح تبلیغات استفاده کنیم و یا اگر کسانی نباشند دست آوردهای اسلام و انقلاب اسلامی را به دنیا عرضه کنند؛ مسلما دشمنان این کار را انجام می دهند. در نتیجه منجر به تبلیغ اسلام هراسی و جمهوری اسلامی هراسی در جهان می شود.

مدیر حوزه علمیه خواهران یادآور شد: اگر بهترین و مهم ترین فعالیت ها انجام شود اما افکار عمومی در جریان مسائل قرار نگیرند، نتیجه و اثر خود را نمی گذارد. در حقیقت روابط عمومی با نوع خاص کار خود توانمندی های سازمان مورد نظر خود را اعم از مسائل علمی-آموزشی، فرهنگی، تبلیغی، پژوهشی و... عرضه می دارد تا فرصت هایی را ایجاد نماید.

حجت الإسلام وردانی ابراز کرد: روابط عمومی نقش عمده ای در سازمان ها، نهادها و مراکز ایفا می کند. در همین راستا روابط عمومی در اختیار یک مدیر یا یک فرد نیست بلکه در اختیار مدیریت و مجموعه سازمان خود می باشد. بخشی از ضعف روابط عمومی ها در دنیا نیز به همین دلیل است. این مسئله جزء مشکلات و چالش های روابط عمومی است که او را ضعیف جلوه می دهد. مدیران باید این نکته را مورد توجه قرار دهند.

مدیر حوزه علمیه خواهران گلستان در پایان جلسه با تقدیم هدایایی از زحمات رابطین خبر قدردانی کرد.