کد مطلب: 27203 تعداد بازدید: ۲۶۵

عالم شدن مقدمه ای برای رسیدن به هدف انسانیت

عالم شدن مقدمه ای برای رسیدن به هدف انسانیت

سه شنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۲۸:۳۷
نشست تربیتی با حضور خانم «طاهره سادات موسوی» استاد حوزه و دانشگاه در جمع طلاب خوابگاهی موسسه آموزش عالی و مدرسه علمیه الزهراء(س) برگزار شد.

خانم موسوی ضمن استناد به آیه 122 سوره توبه ، مهمترین هدف طلاب از تحصیل در حوزه های علمیه را تفقه در دین برشمرد و بیان کرد: از مهمترین اهداف حضور شما در چنین مکان مقدس و معنوی به نام حوزه ، فراگیری معارف دین است و به همین خاطر مشمول آیه " فلولا نفر من کل فرقه طائفة ........." قرار خواهید گرفت.

وی ادامه داد: از جمله نکاتی که باید در محیط صمیمی خوابگاه بدان توجه نمایید این است که هم خودتان دوست خوبی برای دیگران باشید و هم دوست خوبی را برای خود انتخاب نمایید.

استاد حوزه و دانشگاه در بیان ویژگی های دوست خوب افزود: دوست خوب کسی است که انسان را در جهت رسیدن به هدف یاری نماید. هم راز بودن، هم افق بودن و نیز استفاده درست از وقت از مهمترین شاخصه یک دوست خوب است.

موسوی بر مطالعه و تامل در سیره عملی بزرگان دین تاکید نمود و ادامه داد: هدف شما، انسانیت شماست. مهمتر از عالِم شدن، آدم شدن است. اگر علم در آدم شدن فایده ای نداشته باشد نه تنها اثری بدنبال ندارد بلکه نوعی وبال است. عالم شدن مقدمه ای است برای رسیدن به هدف انسانیت و این است مصداق آیه " اهدانا الصراط المستقیم "

وی افزود: در مسیر انسانیت هر آنچه موجب ترغیب و تشویق و به اصطلاح رشد و ترقی این امر می شود، باید مورد استقبال و عمل قرار گیرد. لذا باید از عوامل عقب گرد در مسیر پرهیز نمود. در مطالعه سیره عملی بزرگان دین باید نگاه پند آموز و بهره برداری مثبت داشت تا این مطالعه و شناخت انسان را به مقصود رهنمون نماید و با این نوع نگاه است که سراسر زندگی انسان کلاس درس خواهد شد.

مسئول مبلغین دفتر مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) تصریح کرد: به گفته استاد شهید مطهری دنیا پرورشگاهی است که انسان در این پرورشگاه تربیت می شود و انسان موفق کسی است که در این مدرسه متعلم خوبی باشد.

موسوی خطاب به طلاب تأکید کرد: زندگی خود را هدفمند و معنادار کنید. به کارهایتان رنگ الهی دهید. هر زمانی که از محیط خانواده جدا شده و به این مکان وارد می شوید باید متناسب با فضا و محیطی که در آن قرار می گیرید هدیه ای را برای خانواده به ارمغان ببرید. مهمترین هدیه شما برای خانواده انتقال پیام های اخلاقی است، به طوری که  باید آثار عملی معارف دینی کسب شده در شما تجلی نموده و به دیگران منتقل شود.

وی ادامه داد: شما باید به عنوان یک الگوی عملی زیبا در بین خانواده و اقوام انجام وظیفه کنید. ایجاد پیوند محبتی با اعضای خانواده موجب پذیرش شما از ناحیه آنان خواهد بود منتهی این امر در سایه تحمل سختی ها و انجام حسنات جهت دفع سیئات ممکن و میسر است.

خانم موسوی ضمن استناد به آیه 122 سوره توبه ، مهمترین هدف طلاب از تحصیل در حوزه های علمیه را تفقه در دین برشمرد و بیان کرد: از مهمترین اهداف حضور شما در چنین مکان مقدس و معنوی به نام حوزه ، فراگیری معارف دین است و به همین خاطر مشمول آیه " فلولا نفر من کل فرقه طائفة ........." قرار خواهید گرفت.

وی ادامه داد: از جمله نکاتی که باید در محیط صمیمی خوابگاه بدان توجه نمایید این است که هم خودتان دوست خوبی برای دیگران باشید و هم دوست خوبی را برای خود انتخاب نمایید.

استاد حوزه و دانشگاه در بیان ویژگی های دوست خوب افزود: دوست خوب کسی است که انسان را در جهت رسیدن به هدف یاری نماید. هم راز بودن، هم افق بودن و نیز استفاده درست از وقت از مهمترین شاخصه یک دوست خوب است.

موسوی بر مطالعه و تامل در سیره عملی بزرگان دین تاکید نمود و ادامه داد: هدف شما، انسانیت شماست. مهمتر از عالِم شدن، آدم شدن است. اگر علم در آدم شدن فایده ای نداشته باشد نه تنها اثری بدنبال ندارد بلکه نوعی وبال است. عالم شدن مقدمه ای است برای رسیدن به هدف انسانیت و این است مصداق آیه " اهدانا الصراط المستقیم "

وی افزود: در مسیر انسانیت هر آنچه موجب ترغیب و تشویق و به اصطلاح رشد و ترقی این امر می شود، باید مورد استقبال و عمل قرار گیرد. لذا باید از عوامل عقب گرد در مسیر پرهیز نمود. در مطالعه سیره عملی بزرگان دین باید نگاه پند آموز و بهره برداری مثبت داشت تا این مطالعه و شناخت انسان را به مقصود رهنمون نماید و با این نوع نگاه است که سراسر زندگی انسان کلاس درس خواهد شد.

مسئول مبلغین دفتر مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) تصریح کرد: به گفته استاد شهید مطهری دنیا پرورشگاهی است که انسان در این پرورشگاه تربیت می شود و انسان موفق کسی است که در این مدرسه متعلم خوبی باشد.

موسوی خطاب به طلاب تأکید کرد: زندگی خود را هدفمند و معنادار کنید. به کارهایتان رنگ الهی دهید. هر زمانی که از محیط خانواده جدا شده و به این مکان وارد می شوید باید متناسب با فضا و محیطی که در آن قرار می گیرید هدیه ای را برای خانواده به ارمغان ببرید. مهمترین هدیه شما برای خانواده انتقال پیام های اخلاقی است، به طوری که  باید آثار عملی معارف دینی کسب شده در شما تجلی نموده و به دیگران منتقل شود.

وی ادامه داد: شما باید به عنوان یک الگوی عملی زیبا در بین خانواده و اقوام انجام وظیفه کنید. ایجاد پیوند محبتی با اعضای خانواده موجب پذیرش شما از ناحیه آنان خواهد بود منتهی این امر در سایه تحمل سختی ها و انجام حسنات جهت دفع سیئات ممکن و میسر است.