کد مطلب: 24361 تعداد بازدید: ۲۵۲

برگزاری آخرین جلسه شورای علمی پژوهشی سال 94 در استان گلستان

برگزاری آخرین جلسه شورای علمی پژوهشی سال 94 در استان گلستان

شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۳۱:۱۸
معاونت پژوهش مدیریت حوزه علمیه خواهران استان گلستان از برگزاری آخرین جلسه شورای علمی پژوهشی سال 94 با حضور همه اعضاء در مدرسه علمیه شهیده بنت الهدی علی آباد کتول خبر داد.

صدیقه بهرامی از جمله مسائل طرح شده در این جلسه را بررسی رزومه اساتید راهنما و داور معرفی کرد.

وی افزود: انتخاب نفر برتر در طرح بازخوانی تحقیقات پایانی،بیان معیارهای انتخاب معاونان پژوهش برتر استان و تقویم نیم سال اول سال 95 نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

گفتنی است این جلسه مصوباتی را جهت پیشبرد اهداف پژوهشی در مدارس استان به همراه داشت.