کد مطلب: 24029 تعداد بازدید: ۳۴۱

تبیین جایگاه ولایت مطلقه فقیه

تبیین جایگاه ولایت مطلقه فقیه

یکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۳۴:۵۱
نشست بصیرتی با موضوع "تبیین جایگاه ولایت مطلقه فقیه" با حضور مسئول نهاد رهبری سپاه گرگان در مدرسه علمیه حضرت صدیقه فاطمه(س) این شهرستان برگزار شد.

سرهنگ بهمن نژاد ضمن بیان اهمیت جایگاه ولایت فقیه در اسلام گفت: با بهره گیری از آیات و روایات اهمیت جایگاه ولایت فقیه قابل اثبات است. به عنوان مثال در آیه 27 سوره مائده، شرط ابتر نماندن رسالت پیامبر(ص) ابلاغ موضوع امامت و جانشینی از سوی پیامبر(ص) بیان شده و در روایت نیز آمده است که عدم التزام عملی به ولایت، موجب انحراف از مسیر هدایت می شود.

وی افزود: صرف تسلط کامل بر استنباط و فهم دقیق آیات و روایات برای ولایت فقیه کافی نمی باشد بلکه داشتن ویژگی های رفتاری؛ چون عدم وابستگی به دنیا، عدالت، برخورداری از بینش اجتماعی و سیاسی و توانایی مدیریت سیاسی و اجتماعی در کشورداری لازمه اداره کشور برای ولی فقیه می باشد.

مسئول نهاد رهبری سپاه گرگان ضمن تبیین واژه «مطلقه» گفت: «مطلقه» در فقه مقابل «نظریه» است که ولایت به معنای مقیده مطرح شده است. اختیارات ولی فقیه در این تعریف محدود در امور خاص و مسائل ضروری نمی شود بلکه ولی فقیه تمام اختیارات حکومتی که پیامبر(ص) و معصومین(علیهم السلام) در اداره سیاسی جامعه داشته اند، ولی فقیه نیز برخوردار است.

بهمن نژاد با بیان انواع ولایت تکوینی و تشریعی و رابطه آن با ولایت فقیه تصریح کرد: حکومت های سکولار دین را در اداره جامعه دخیل ندانسته و محور مدیریت را قوانین وضع شده توسط بشر می دانند اما در حکومت دینی قوانین در سایه تایید ولی فقیه مشروعیت پیدا می کند. ولایت فقیه در  عصر غیبت از نوع ولایت تشریعی می باشد.

بهمن نژاد با طرح این سوال که آیا مساله ولایت فقیه نوظهور است و ریشه در تاریخ اسلام ندارد و با پیدایش انقلاب اسلامی و ورود امام شکل گرفت؟ گفت: بحث ولایت و نیابت معصومین مثل اختیارات مالک اشتر  و نواب اربعه در تاریخ اسلام مطرح  بوده است و طبق فرمایش امام حکم تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی نیز از مصادیق حکم حکومتی می باشد. اما طرح موضوع ولایت فقیه در عرصه سیاسی و حکومتی که در راس آن فقیه جامع الشرایط باشد، را امام خمینی احیاء کرده است.

وی با بررسی و طرح ادله عقلی و نقلی  اثبات ولایت فقیه ادامه داد: با وجود تمامی ادله عقلی و نقلی  این مساله، اگر هیچ دلیلی بر اثبات این امر نداشته باشیم همین تجربه سی و چند ساله را مبنا قرار دهیم که ضرورت وجود ولایت فقیه انکار ناپذیر و وجود آن قطعی است.