کد مطلب: 24025 تعداد بازدید: ۳۵۶

برگزاری کارگاه آموزشی سامانه ریحان در مدیریت حوزه علمیه خواهران استان گلستان

برگزاری کارگاه آموزشی سامانه ریحان در مدیریت حوزه علمیه خواهران استان گلستان

پنجشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۰۳:۲۵
مدیریت حوزه علمیه خواهران استان گلستان کارگاه آموزشی سامانه ریحان ویژه معاونین اداری مالی مدارس علمیه خواهران استان را در ساختمان این مدیریت برگزار کرد

علی اکبر درویشی معاون اداری مالی مدیریت حوزه علمیه خواهران گلستان گفت: معاونین اداری مالی به عنوان بازوان مدیریت در مدارس هستند. بقاء و پایداری و موفقیت هر مجموعه به برنامه ریزی درست و دقیق، هماهنگی، ارتباط و تعامل بین همه عوامل بستگی دارد.

وی اظهار کرد: برنامه داشتن، بالاترین سطح طبقه بندی کارهای اجرایی واحدهای حوزوی است. بهسازی نیروی انسانی از طریق آموزش، بزرگ ترین سرمایه هر سازمان است.

معاون اداری مالی مدیریت گلستان ضمن تأکید بر تهیه و تنظیم و ثبت اسناد در سامانه مالی ریحان و بایگانی اسناد و تطبیق دادن با مقررات و قوانین مالی به تشریح وظایف معاونین اداری مالی پرداخت.

درویشی بیان کرد: سمیرا رمضانی استاد دوره به بیان مطالب خود پیرامون مباحث نظری حسابداری دولتی و بازرگانی و تفاوت آن، مطرح کردن معادله اساسی حسابداری و تفسیر این معادله، آموزش سامانه مالی ریحان و... پرداخت. گفتنی است در پایان دوره از مطالب آموزش داده شده آزمون به عمل آمد.