کد مطلب: 21931 تعداد بازدید: ۳۵۳

امام جمعه موقت شهر آزادشهر گفت :

همه اخلاقیات در دو كلمه «کسب فضائل و ترک رذائل» گنجانده شده است

شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۲۱:۱۰
امام جمعه موقت شهر آزادشهر گفت: حضور انسان در هزاران کلاس اخلاقی که بدون عمل باشد، بی نتیجه است. همه اخلاقیات در2 کلمه گنجانده شده است: کسب فضائل و ترک رذائل.

حجت الاسلام و المسلمین ایوب کوهساریان در جمع طلاب مدرسه علميه الزهراء(س) آزادشهر با بيان اينكه اخلاق از مقوله ی فعل است نه از مقوله ی قول، خاطرنشان كرد: انسان یک صورت دارد و یک سیرت، یا به تعبیری انسان دارای خَلق و خُلق است.

وي در بيان معناي خَلق و خُلق تصريح كرد: خَلق همان جسم و چهره ی ماست که وقتی نقصی در آن به وجود بیاید، ما در صدد رفع این نقص بوده و به دنبال زیبا کردن آن هستیم. در حالی که زیبا نبودن چهره از دیدگاه خداوند و ملائکه نقص نیست و آنچه که مهم است و انسان را به درجه ی اعلی می رساند، آن خُلق و سیرت انسان است.

امام جمعه موقت شهر آزادشهر ادامه داد: هر کدام از صورت و سیرت(خَلق و خُلق) ابزاری دارند. مثلا برای خَلق یا صورت خود، موانع را برطرف کرده و ابزار و وسایلی که باعث زیبا و سالم ماندن آن است را رعایت می کنیم، تغذیه سالم استفاده می کنیم تا جسم سالم بماند. ولی اگر فقط حرف بزنیم و تغذیه سالم را استفاده نکنیم، مسلماً با حرف، جسم بهره ای از آن نخواهد بُرد.

حجت الاسلام کوهساریان افزود: سیرت و خُلق هم ابزاری دارد که باید با استفاده از این ابزار، موانع را بر طرف کرده و در جهت رشد و تعالی آن تلاش کنیم.

وی حضور انسان را در هزاران کلاس اخلاقی که بدون عمل باشد بی نتیجه دانسته و ابراز داشت: همه اخلاقیات در2 کلمه گنجانده شده است: کسب فضائل و ترک رذائل. آنچه که رذیله است و برای خُلق و سیرت انسان زیان دارد، باید از آن اجتناب کرد و آنچه که سیرت و خُلق انسان را به رشد و تعالی می رساند فراهم کنیم.   

امام جمعه موقت شهر آزادشهر در خاتمه سخنان خود با اشاره به اين كلام خداوند «اگر خداوند شرّ بعضی از ظالمین و ستمکاران را به دست بعضی از مومنین و مخلصین دفع نمی کرد هر آینه روی کره ی زمین را فساد می گرفت» بيان كرد:خداوند همواره در مقابل استکبار وجور یک سری انسان های پاک و مخلص را آفرید که در مقابل آنها بایستند و از حق دفاع کنند که مصداق و نمونه آن بسیجيان می باشند.

وي مهم ترین سلاح بسیج را ایثار، اخلاص و شهادت طلبی دانست.  

حجت الاسلام و المسلمین ایوب کوهساریان در جمع طلاب مدرسه علميه الزهراء(س) آزادشهر با بيان اينكه اخلاق از مقوله ی فعل است نه از مقوله ی قول، خاطرنشان كرد: انسان یک صورت دارد و یک سیرت، یا به تعبیری انسان دارای خَلق و خُلق است.

وي در بيان معناي خَلق و خُلق تصريح كرد: خَلق همان جسم و چهره ی ماست که وقتی نقصی در آن به وجود بیاید، ما در صدد رفع این نقص بوده و به دنبال زیبا کردن آن هستیم. در حالی که زیبا نبودن چهره از دیدگاه خداوند و ملائکه نقص نیست و آنچه که مهم است و انسان را به درجه ی اعلی می رساند، آن خُلق و سیرت انسان است.

امام جمعه موقت شهر آزادشهر ادامه داد: هر کدام از صورت و سیرت(خَلق و خُلق) ابزاری دارند. مثلا برای خَلق یا صورت خود، موانع را برطرف کرده و ابزار و وسایلی که باعث زیبا و سالم ماندن آن است را رعایت می کنیم، تغذیه سالم استفاده می کنیم تا جسم سالم بماند. ولی اگر فقط حرف بزنیم و تغذیه سالم را استفاده نکنیم، مسلماً با حرف، جسم بهره ای از آن نخواهد بُرد.

حجت الاسلام کوهساریان افزود: سیرت و خُلق هم ابزاری دارد که باید با استفاده از این ابزار، موانع را بر طرف کرده و در جهت رشد و تعالی آن تلاش کنیم.

وی حضور انسان را در هزاران کلاس اخلاقی که بدون عمل باشد بی نتیجه دانسته و ابراز داشت: همه اخلاقیات در2 کلمه گنجانده شده است: کسب فضائل و ترک رذائل. آنچه که رذیله است و برای خُلق و سیرت انسان زیان دارد، باید از آن اجتناب کرد و آنچه که سیرت و خُلق انسان را به رشد و تعالی می رساند فراهم کنیم.   

امام جمعه موقت شهر آزادشهر در خاتمه سخنان خود با اشاره به اين كلام خداوند «اگر خداوند شرّ بعضی از ظالمین و ستمکاران را به دست بعضی از مومنین و مخلصین دفع نمی کرد هر آینه روی کره ی زمین را فساد می گرفت» بيان كرد:خداوند همواره در مقابل استکبار وجور یک سری انسان های پاک و مخلص را آفرید که در مقابل آنها بایستند و از حق دفاع کنند که مصداق و نمونه آن بسیجيان می باشند.

وي مهم ترین سلاح بسیج را ایثار، اخلاص و شهادت طلبی دانست.  

حجت الاسلام و المسلمین ایوب کوهساریان در جمع طلاب مدرسه علميه الزهراء(س) آزادشهر با بيان اينكه اخلاق از مقوله ی فعل است نه از مقوله ی قول، خاطرنشان كرد: انسان یک صورت دارد و یک سیرت، یا به تعبیری انسان دارای خَلق و خُلق است.

وي در بيان معناي خَلق و خُلق تصريح كرد: خَلق همان جسم و چهره ی ماست که وقتی نقصی در آن به وجود بیاید، ما در صدد رفع این نقص بوده و به دنبال زیبا کردن آن هستیم. در حالی که زیبا نبودن چهره از دیدگاه خداوند و ملائکه نقص نیست و آنچه که مهم است و انسان را به درجه ی اعلی می رساند، آن خُلق و سیرت انسان است.

امام جمعه موقت شهر آزادشهر ادامه داد: هر کدام از صورت و سیرت(خَلق و خُلق) ابزاری دارند. مثلا برای خَلق یا صورت خود، موانع را برطرف کرده و ابزار و وسایلی که باعث زیبا و سالم ماندن آن است را رعایت می کنیم، تغذیه سالم استفاده می کنیم تا جسم سالم بماند. ولی اگر فقط حرف بزنیم و تغذیه سالم را استفاده نکنیم، مسلماً با حرف، جسم بهره ای از آن نخواهد بُرد.

حجت الاسلام کوهساریان افزود: سیرت و خُلق هم ابزاری دارد که باید با استفاده از این ابزار، موانع را بر طرف کرده و در جهت رشد و تعالی آن تلاش کنیم.

وی حضور انسان را در هزاران کلاس اخلاقی که بدون عمل باشد بی نتیجه دانسته و ابراز داشت: همه اخلاقیات در2 کلمه گنجانده شده است: کسب فضائل و ترک رذائل. آنچه که رذیله است و برای خُلق و سیرت انسان زیان دارد، باید از آن اجتناب کرد و آنچه که سیرت و خُلق انسان را به رشد و تعالی می رساند فراهم کنیم.   

امام جمعه موقت شهر آزادشهر در خاتمه سخنان خود با اشاره به اين كلام خداوند «اگر خداوند شرّ بعضی از ظالمین و ستمکاران را به دست بعضی از مومنین و مخلصین دفع نمی کرد هر آینه روی کره ی زمین را فساد می گرفت» بيان كرد:خداوند همواره در مقابل استکبار وجور یک سری انسان های پاک و مخلص را آفرید که در مقابل آنها بایستند و از حق دفاع کنند که مصداق و نمونه آن بسیجيان می باشند.

وي مهم ترین سلاح بسیج را ایثار، اخلاص و شهادت طلبی دانست.