کد مطلب: 21350 تعداد بازدید: ۳۳۰

شأن طلبه ها در جامعه، شأن علمي- فقاهتي است

شأن طلبه ها در جامعه، شأن علمي- فقاهتي است

دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۳۵:۱۶
معاون پژوهش مديريت حوزه علميه خواهران استان گلستان گفت: اولين و قويترين هدف ما از طلبگي، فقاهت و تفقه در دين است. براي كسب فقاهت، تفكر در علم و تدبر در خواندن لازم است.

بهرامي در مراسمي كه به مناسبت هفته تحقيق و پژوهش در مدرسه علميه الزهراء(س) گرگان برگزار شد، ضمن اشاره به این روایت امام علی(ع) "در علمی که تفکر نباشد، خیری در آن علم نیست و در خواندنی که تدبر نباشد خیری نیست و در خداپرستی که فقه نباشد خیری نیست و در عبادتی که در آن پرهیزگاری نباشد خیری نیست" به اهميت و ضرورت تحقيق و پژوهش پرداخت.

وي با بيان اينكه تمام فعالیت هاي انسان در مسیر کسب و تعالی علم و دانش، در وهله اول خواندن است، بیان داشت: علم آموزی بیشترین محل برای تفکر است و این امر برای طلاب محسوس تر است. زیرا در فرصت علم آموزی خود، وقت بیشتری برای تفکر، تدبر و خواندن دارند.

معاون پژوهش مديريت حوزه علميه خواهران استان خاطرنشان كرد: اولين و قوي ترين هدف ما از طلبگي، فقاهت و تفقه در دين است. براي كسب فقاهت، تفكر در علم و تدبر در خواندن لازم است. و اين دو بدست نمي آيند مگر اينكه در كنار مسائل آموزشي و محتواي كتب، به فراخور نياز جامعه به تحقيق و پژوهش پرداخته شود.

بهرامي با تأكيد بر اينكه طلاب بايد از سال اول ورود به حوزه، به ضرورت پژوهش توجه كنند، افزود: سؤالات پيش آمده هنگام مطالعه كتب و يا احكام فقهي را بنويسيد. چه بسا هر يك از آنها تبديل به يك مقاله و پايان نامه مي شود و مي تواند بسياري از مسائل و آداب طلبگي و تحصيل ما و نیز مشکلات جامعه را حل كند.

وی خاطرنشان كرد: با كتاب هايتان زندگي كنيد. لازمه اين نوع زندگي، آن است كه دغدغه هاي اطراف خود را درك كنيد. در دوره ها و اوغات فراغت خود مسائلي را مطرح كنيد كه دغدغه هاي طلبگي شما را بر طرف كند.

معاون پژوهش مديريت حوزه علميه خواهران گلستان ادامه داد: توجه كنيد كه هدف شما از آمدن به حوزه چيست؟ اگر هدف اين باشد كه اهل عبادت و پرهيزكاري، تفكر و تدبر باشيد بايد از كتاب ها، كلاس ها و لحظات خود استفاده كنيد. چرا كه ممكن است موضوعاتي را ايجاد كند كه حتي جامعه را تغيير دهد.

بهرامی خطاب به طلاب اعلام داشت: امروز كه شما طلبه شديد، جامعه از شما پاسخ مي خواهد. شيوه، نوع درخواست و سؤالات مردم از شما با افراد ديگر فرق مي كند.

وی با اشاره به خلأ حضور طلاب در بسياري از موارد پژوهشي و ديني يادآور شد: شأن طلبه ها در جامعه، شأن علمي-فقاهتي است. انتظار مردم از شما تفكري، تدبري و فقاهتي است. به اعتقاد من هر چه در دانشگاه تقوا باشد، پيشوا و امامان متقي طلبه ها هستند. طلاب به حكم همين پيشوايي بايد همه جا پيشوا باشند.

معاون پژوهش این مديريت با توجه به مراتب تفكر، تدبر، تفقه و پرهيزكاري در روايت امام علي(ع) افزود: طلبه اي كه مبناي تفكري و تحقيقي ندارد، طلبگي اش حقيقي نيست. ارزش علم آموزي شما زماني مشخص مي شود كه خروجي پژوهشي داشته باشيد. و تا زماني كه يك مقاله و موضوع علمی براي سير مطالعاتي نداشته باشيد، ارزش آموزشي شما مشخص نمي شود.

بهرامی ضمن اشاره به آسيب هاي جديد رايج ميان طلاب همچون مدرك گرايي و دنبال بازار كار بودن، اضافه كرد: امروزه جامعه دنبال فن و مهارت است. البته فن و مهارت طلبه ها تحقيق و پژوهش است. براي خود يك موضوع مطالعه پيدا كنيد و بر اساس آن تمام مطالعات خود را جهت دهيد. زيرا در اين صورت حتي چارچوبه ي مسائل شما تغيير مي كند.

لازم به ذكر است معاون پژوهش اين مديريت از دیگر مدارس استان نيز بازدید كرده و در جمع طلاب آن مدارس در راستاي اهميت تحقيق و پژوهش سخن گفت.

بهرامي در مراسمي كه به مناسبت هفته تحقيق و پژوهش در مدرسه علميه الزهراء(س) گرگان برگزار شد، ضمن اشاره به این روایت امام علی(ع) "در علمی که تفکر نباشد، خیری در آن علم نیست و در خواندنی که تدبر نباشد خیری نیست و در خداپرستی که فقه نباشد خیری نیست و در عبادتی که در آن پرهیزگاری نباشد خیری نیست" به اهميت و ضرورت تحقيق و پژوهش پرداخت.

وي با بيان اينكه تمام فعالیت هاي انسان در مسیر کسب و تعالی علم و دانش، در وهله اول خواندن است، بیان داشت: علم آموزی بیشترین محل برای تفکر است و این امر برای طلاب محسوس تر است. زیرا در فرصت علم آموزی خود، وقت بیشتری برای تفکر، تدبر و خواندن دارند.

معاون پژوهش مديريت حوزه علميه خواهران استان خاطرنشان كرد: اولين و قوي ترين هدف ما از طلبگي، فقاهت و تفقه در دين است. براي كسب فقاهت، تفكر در علم و تدبر در خواندن لازم است. و اين دو بدست نمي آيند مگر اينكه در كنار مسائل آموزشي و محتواي كتب، به فراخور نياز جامعه به تحقيق و پژوهش پرداخته شود.

بهرامي با تأكيد بر اينكه طلاب بايد از سال اول ورود به حوزه، به ضرورت پژوهش توجه كنند، افزود: سؤالات پيش آمده هنگام مطالعه كتب و يا احكام فقهي را بنويسيد. چه بسا هر يك از آنها تبديل به يك مقاله و پايان نامه مي شود و مي تواند بسياري از مسائل و آداب طلبگي و تحصيل ما و نیز مشکلات جامعه را حل كند.

وی خاطرنشان كرد: با كتاب هايتان زندگي كنيد. لازمه اين نوع زندگي، آن است كه دغدغه هاي اطراف خود را درك كنيد. در دوره ها و اوغات فراغت خود مسائلي را مطرح كنيد كه دغدغه هاي طلبگي شما را بر طرف كند.

معاون پژوهش مديريت حوزه علميه خواهران گلستان ادامه داد: توجه كنيد كه هدف شما از آمدن به حوزه چيست؟ اگر هدف اين باشد كه اهل عبادت و پرهيزكاري، تفكر و تدبر باشيد بايد از كتاب ها، كلاس ها و لحظات خود استفاده كنيد. چرا كه ممكن است موضوعاتي را ايجاد كند كه حتي جامعه را تغيير دهد.

بهرامی خطاب به طلاب اعلام داشت: امروز كه شما طلبه شديد، جامعه از شما پاسخ مي خواهد. شيوه، نوع درخواست و سؤالات مردم از شما با افراد ديگر فرق مي كند.

وی با اشاره به خلأ حضور طلاب در بسياري از موارد پژوهشي و ديني يادآور شد: شأن طلبه ها در جامعه، شأن علمي-فقاهتي است. انتظار مردم از شما تفكري، تدبري و فقاهتي است. به اعتقاد من هر چه در دانشگاه تقوا باشد، پيشوا و امامان متقي طلبه ها هستند. طلاب به حكم همين پيشوايي بايد همه جا پيشوا باشند.

معاون پژوهش این مديريت با توجه به مراتب تفكر، تدبر، تفقه و پرهيزكاري در روايت امام علي(ع) افزود: طلبه اي كه مبناي تفكري و تحقيقي ندارد، طلبگي اش حقيقي نيست. ارزش علم آموزي شما زماني مشخص مي شود كه خروجي پژوهشي داشته باشيد. و تا زماني كه يك مقاله و موضوع علمی براي سير مطالعاتي نداشته باشيد، ارزش آموزشي شما مشخص نمي شود.

بهرامی ضمن اشاره به آسيب هاي جديد رايج ميان طلاب همچون مدرك گرايي و دنبال بازار كار بودن، اضافه كرد: امروزه جامعه دنبال فن و مهارت است. البته فن و مهارت طلبه ها تحقيق و پژوهش است. براي خود يك موضوع مطالعه پيدا كنيد و بر اساس آن تمام مطالعات خود را جهت دهيد. زيرا در اين صورت حتي چارچوبه ي مسائل شما تغيير مي كند.

لازم به ذكر است معاون پژوهش اين مديريت از دیگر مدارس استان نيز بازدید كرده و در جمع طلاب آن مدارس در راستاي اهميت تحقيق و پژوهش سخن گفت.