کد مطلب: 21006 تعداد بازدید: ۲۷۶

حجت الإسلام و المسلمین اسکندری معاون فرهنگی ـ تبلیغی حوزه های علمیه خواهران کشور در جمع مدیران و معاونان فرهنگی مدارس علمیه خواهران گلستان گفت:

پیام دین را طوری انتخاب و مطرح کنید که هم جذاب باشد و هم تأثیرگذار

شنبه ۹ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۵۰:۲۷
حجت الإسلام و المسلمین اسکندری معاون فرهنگی-تبلیغی حوزه های علمیه خواهران کشور در جمع مدیران و معاونان فرهنگی مدارس علمیه خواهران گلستان که به همت مدیریت حوزه علمیه خواهران استان برگزار شد، گفت: پیام دین را طوری انتخاب و مطرح کنید که هم جذاب باشد و هم تأثیرگذار.

حجت الإسلام و المسلمین اسکندری معاون فرهنگی-تبلیغی حوزه های علمیه خواهران کشور در جمع مدیران و معاونان فرهنگی مدارس علمیه خواهران گلستان که به همت مدیریت حوزه علمیه خواهران استان برگزار شد، گفت: پیام دین را طوری انتخاب و مطرح کنید که هم جذاب باشد و هم تأثیرگذار.

حجت الإسلام اسکندری با بیان اینکه نگاه ما به تربیت در ابعاد مختلف علمی، اجتماعی، سیاسی و خانوادگی باید جامع باشد، تصریح کرد: خواهران طوری تربیت شوند که روز به روز بر موفقیت آنها افزوده شده و در جامعه نقش مؤثری ایفا کنند. در این راستا با یک نگاه جامع به مسائل تربیتی خواهران توجه کنید تا دچار افراط و تفریط در مسائل نشوید.

وی با تعریف تبلیغ به معنای بیان پیام جذاب و تأثیرگذار در مخاطب، گفت: در جامعه جذابیت های جدیدی برای جوانان ایجاد شده است که آسیب هایی به اقشار مختلف اجتماعی وارد کرده است. به همین دلیل باید پیام دین را طوری انتخاب و مطرح کنید که هم جذاب باشد و هم تأثیرگذار.

معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه خواهران کشور تأکید کرد: روحیه تعاملات اجتماعی را در طلاب تقویت کنید تا بتوانند در تعامل با خویشاوندان و سایر اقشار اجتماعی به خصوص بانوان تأثیرگذار باشند. مبلغین باید به اقتضاء مخاطب و با توجه به تفاوت های سنّی، جنسیتی، تحصیلی و فرهنگی در ارائه پیام های دینی دقت کنند.  

 حجت الإسلام اسکندری خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تبلیغ امر پیچیده ای است، از این رو به روان شناسی مخاطب که امر مهمی است دقت شود. در دنیای امروز فقط با مسائل و اطلاعات دینی و فقهی نمی توان به موفقیت رسید.

وی ادامه داد: یکی از شیوه های جدید تبلیغ، در عرصه فضای مجازی است.در این راستا مهم ترین اولویت، تبلیغ چهره به چهره در محیط های آموزشی، مدارس، حسینیه ها و مساجد و...می باشد.