کد مطلب: 21005 تعداد بازدید: ۳۰۰

سردار رحمت ‎الله صادقی فرمانده سپاه نینوا استان گلستان در همایش «طلیعه حضور» ویژه طلاب جدیدالورود اظهار کرد:

دشمن به دلیل شکست در جنگ سخت به جنگ نرم روی آورده است

شنبه ۹ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۴۴:۳۶
سردار رحمت ‎الله صادقی فرمانده سپاه نینوا استان گلستان در همایش «طلیعه حضور» ویژه طلاب جدیدالورود مدارس علمیه خواهران استان گلستان که در مصلی گرگان برگزار شد، اظهار کرد: عموما کشورهایی که در جنگ سخت به نتیجه نمی‎رسند، به جنگ نرم روی می‎آورند.

سردار رحمت الله صادقی فرمانده سپاه نینوا استان گلستان در همایش «طلیعه حضور» ویژه طلاب جدیدالورود مدارس علمیه خواهران استان گلستان که در مصلی گرگان برگزار شد، اظهار کرد: عموما کشورهایی که در جنگ سخت به نتیجه نمیرسند، به جنگ نرم روی میآورند.

صادقی اظهار کرد: تکنیک در جنگ نرم اجبار نیست. در این جنگ القاء و اغناء تحمیل میشود، عموما کشورهایی که در جنگ سخت به نتیجه نمیرسند، به جنگ نرم روی میآورند. در جنگ نرم تغییر ساختار مهم نیست بلکه ماهیت ساختار مهم است.

وی با بیان اینکه دشمن به دنبال تغییر ماهیت انقلاب اسلامی است، گفت: آنها به ساختار جمهوری اسلامی کاری ندارند بلکه به رفتار جمهوری اسلامی که برگرفته از الگوی انقلاب اسلامی است چشم طمع دوختهاند.راهبرد دشمن  ایجاد فضای سکولار و ضد دینی در جامعه اسلامی است.

فرمانده سپاه نینوا استان تصریح کرد: در مقابل جنگ نرم، جنگ سخت قرار دارد. دشمن در جنگ سخت به دنبال ساقط کردن انقلاب اسلامی از روش تحمیل اراده و اجبار برای تغییر ساختار حکومتی جمهوری اسلامی بود اما ملت ایران سیلی بزرگی به دشمن زد و آنها را وادار کرد که از کرده خود پشیمان شوند، درس بزرگ ملت ما به دشمن این بود که با انقلاب اسلامی نمیتوان جنگ سخت کرد.

صادقی ادامه داد: جنگها عموما برای دو طیف، دو نظر و دو حکومت انجام میشود و با توسعه فناوری ها در نوع جنگ تغییری به وجود آمده است. در جنگ سخت ابزار، امکانات، باورها، ارزشهای دینی و تجهیزات لجستیکی، تاکتیک و تکنیک رزمی به کار میآید و تحمیل اراده اجبار است.

وی در بیان تفاوتهای جنگ نرم و جنگ سخت بیان داشت: وجه اشتراک جنگ نرم و جنگ سخت فقط در جنگ بودن است. زیرا در جنگ نرم جغرافیای طبیعی مطرح نیست و حوزه نرمافزاری از جمله اعتقادات و باورها، هویت و ارزشهای اسلامی را هدف میگیرد، عرصههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، علمی و فرهنگی را نشانه میرود.

صادقی در پایان گفت: برای دشمن مهم نیست که یک معمم جمهوری اسلامی را رهبری کند. آنچه برای دشمن در تهدیدات نرم مهم است، اینکه همان کاری را کند که دشمن برای تغییر ساختار و القاء حکومتی که آلت دست ابرقدرت ها است، باشد که مصداق آن عربستان سعودی است.