نمايش اعلانات
سایت رهبری
تبیان
کتابخانه های کشور
کتابخانه دیجیتال نور
رادیو معارف
معاونت تهذیب حوزه های علمیه
کد مطلب: 23106 تعداد بازدید: ۹۴۴

شیوه نامه مقالات ارسالی

شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۶

برای حفظ اعتبار علمی مقالات، توجه به نکات زیر ضروری است:
1. مقاله ارسالی باید دارای ویژگی های زیر باشد:
الف) فرضیه و استدلال؛
ب) نوآوری و به روز بودن موضوع؛
ج) تتبع و استفاده از منابع متعدد دست اول و جدید؛
د) رعایت شیوه نگارش و قواعد ویراستاری.
2. تنها مقاله هایی قابل بررسی است که قبلاً منتشر نشده اند و نویسنده متعهد به نشر آن در جای دیگر نیست.
3.مقالات می توانند به زبان فارسی، عربی، انگلیسی باشند.
4.ساختار مقاله به این ترتیب باشد:
الف) صفحه اول مقاله باید شامل نام و نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان)، عنوان (رتبه علمی)، آدرس، تلفن، دورنگار و پست الکترونیکی نویسنده (نویسندگان) باشد.
برای مقاله مستخرج از طرح پژوهشی یا رساله، عنوان طرح پژوهشی یا رساله و نام استاد راهنما و مشاوران در صفحه اول درج شود.
ب) صفحه دوم باید بدون نام و مشخصات نویسنده (نویسندگان) و فقط شامل عنوان مقاله، چکیده فارسی و کلیدواژگان باشد.
موارد ذیل مطابق با نمونه تدوین مقاله علمی است که در سایت آمده است.
ج) عنوان: کوتاه، گویا و بیان کننده محتویات مقاله.
د) چکیده: حدود ۲۵۰ تا۳۰۰کلمه و شامل بیان مسأله، هدف، چگونگی پژوهش، نکته ها، یافته های مهم و نتیجه.
هـ) کلیدواژگان: بین ۳ تا۱۰ کلمه و ایفاکننده نقش نمایه و فهرست برای تسهیل در جست وجوی الکترونیکی.
و) مقدمه: بیان کننده مسأله تحقیق، روش، اهمیت، ضرورت و...
ز) متن اصلی مقاله.
ح) نتیجه: منطقی، مفید و بیان کننده بحث و ارائه یافته های تحقیق.
ط) درج شکل لاتینی نام های خاص و واژه های خارجی در پاورقی.
ک) حجم تمام بخش های مقاله حداکثر۲۰صفحه باشد.
5.  ارجاع منابع و مآخذ، در متن مقاله در پایان نقل قول یا موضوع استفاده شده، داخل پرانتز و به شکل زیر آورده شود:
الف) منابع فارسی: (نام خانوادگی مؤلف، سال نشر: جلد/ صفحه)
ب) منابع لاتین: (صفحه، جلد: سال نشر، نام خانوادگی مؤلّف)؛
ج) چنانچه از نویسنده ای در یک سال بیش از یک اثر انتشاریافته باشد، با ذکر حروف الفبا پس از سال انتشار، از یکدیگر متمایز شوند.
د) آدرس آیات قرآن بلافاصله پس از آیه و پیش از ترجمه آن، درون متن ذکر شود؛ مثال:تَبارَکَ اللّهُ رَبُّ العــالَمین (اعراف/ 54)؛ مبارک است خداوندی که پروردگار همه جهانیان است.
6.در پایان مقاله، فهرست الفبایی منابع فارسی و لاتین (کتاب نامه) به صورت زیر ارائه شود:
الف) نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، (سال چاپ)، نام کتاب، نام مترجم یا مصحح، نام ناشر، محل انتشار: شماره چاپ (به غیر از چاپ اول)، .
ب) مقاله مندرج در مجلات: «عنوان مقاله»، نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، سال انتشار، نام نشریه، دوره نشریه، شماره نشریه، .
ج) مقاله مندرج در مجموعه مقالات یا دائره المعارف ها: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، (سال چاپ)، نام کتاب، «عنوان مقاله»، نام ویراستار، نام ناشر، محل انتشار: شماره چاپ.
7.اگر مقاله ای خارج از ضوابط راهنمای تدوین مقاله باشد، مورد بررسی قرار نمی گیرد
8.حق رد یا قبول و ویراستاری مقالات برای دبیرخانه همایش محفوظ است و مقالات دریافتی برگردانده نمی شود.
9.مقالات ترجمه پذیرفته نمی شود؛ مگر همراه با نقد و بررسی باشد.
10.مقاله صفحهA4، با فاصله تقریبی میان سطور ۱/۱۵ سانتی متر، با قلمBLOTUS، فونت 13، نگارش یافته و فایلWORD وPDFمقاله از طریق پنل ثبت مقالات در سایت همایش ارسال شود
11.اگر مقاله ای از سوی چند نویسنده باشد، ثبت و ارسال مقاله بلا مانع است اما اثر با نام نویسنده مسئول بارگذاری می شود و در صورت منتخب شدن فقط نویسنده مسئول دعوت خواهد شد.
12.تأیید نهایی مقاله ها برای چاپ، پس از نظر داوران، با شورای علمی همایش است ضمنا یک نسخه از آن برای نویسنده مسئول ارسال خواهد شد. 

فایل pdf  شیوه نگارش مقالات ارسالی به دبیر خانه همایش جستارهای پژوهشی با تاکیر بر بیانه گام دوم